Centrum Caolinumsoučasná architektura a tradice
Naše akce v centrusledujte a navštěvujte Zobrazit více
Kaolínový důl Nevřeňtajemné nevřeňské podzemí

LPT Kaoliňáček I.

 

Letní příměstský tábor v Centru Caolinum Nevřeň- Kaoliňáček I. 9. – 13. 7. 2018
Počet dětí: 16
První den tábora se nesl v duchu seznamování, her a honbou za pokladem. Děti byly rozděleny do dvou skupin a po obci Nevřeň hledaly různé indicie k vyluštění kódu na zámku k truhle, kde byl ukrytý poklad- každé dítě dostalo tričko s logem LPT MAS Kraj živých vod a placku s logem Centra Caolinum Nevřeň.
Děti si oblíbily připravené deskové, logické hry a sportovní náčiní- vedl především fotbal a badminton.
Druhý den byl pro děti připravený výlet do ZOO Plasy spojené s prohlídku zvířat a hry minigolfu. Vyrazilo se hned ráno po rozcvičce a dorazilo se zpět v odpoledních hodinách. Po návratu si děti vytvářely vlastní deníčky, do kterých si poznamenávaly zážitky z tábora.
Třetí den byla na programu ukázka dravců. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o dravých ptácích, viděly, jak probíhá výcvik, jak který pták loví, mohly si i samy vyzkoušet přivolání dravce na ruku. Dále byl den veden ve znamení zvířat, hráli jsme s dětmi zoologické kvízy, zapisovali do deníčku a vyráběli zvířátka z papíru. Aby toho učení nebylo moc, následovala střelba z luku a různé soutěže družstev- hod míčem, opičí dráha, dráha zručnosti apod.
Během čtvrtého dne se děti seznámily s geologickou minulostí regionu, především těžbě kaolinu v nevřeňském dole. Během dopolední procházky do lesa se děti naučily rozpoznávat jehličnaté i listnaté stromy a jejich plody. V Centru Caolinum ve dvojicích vyplnily pracovní listy k nauce o stromech, obmalovávaly listy technikou frotáže, malovaly šišky apod. Počasí nebylo nejlepší, proto většinu odpoledne děti strávily uvnitř Centra Caolinum. Hrály se deskové hry, šipky, pingpong.
Poslední den tábora nás navštívila Mgr. Jana Hradská entomoložka ze Západočeského muzea. Nejprve proběhla prezentace obrázků a fotografií s výkladem, poté děti vyrazily do terénu se síťkami nachytat hmyz, který pak dle encyklopedií a nápovědy paní entomoložky určovaly. Odpoledne si děti snažily co nejvíce užít, sportovci hráli fotbal, vybíjenou a badminton, ostatní stříleli z luku nebo hrály deskové hry. Při rozloučení každý účastník tábora dostal na památku společnou fotografii Kaoliňáčku a něco dobrého na zub.