Centrum Caolinumsoučasná architektura a tradice
Naše akce v centrusledujte a navštěvujte Zobrazit více
Kaolínový důl Nevřeňtajemné nevřeňské podzemí

Z historie těžby černého uhlí v Nevřeni


Český deník dne 28. března 1926:
Zánik kamenouhelného dolu „Ireny“ v Nevřeni

Za času války otevřen byl v Nevřeni kamenouhelný důl, který zachránil mnohé občany vojáky před frontou. Jako snad na jiných dolech, tak také zde byl přijímán za horníka ten, který si to dovedl „obšlápnout“ po případě „podmáznout“; vždyť tu byl uchráněn od nebezpečí a útrap, jichž zakoušeli vojáci v poli. Pracovalo se dosti živě, ač uhlí bylo jakosti prašpatné. Ve válce však prodalo se vše, co se jen trochu uhlí podobalo. Po válečné době ještě nějaký čas „Irena“ živořila, ale když bylo možno uhlí koupiti jinde, přestalo se tam pracovati. Loni učiněn poslední pokus dolování: vše opět znovu zřízeno, vykopány dvě nové šachty, dělníci najímání s rozhlašováním, že teprve teď se přijde na pravé uhlí. Ale když noví uhlobaroni utopivše mnoho tisíc, úplně se vyčerpali, nebylo jiného vyhnutí, než dobývání zastaviti. Na poslední výplaty dělnictva se musely i stroje odprodávati. Před třemi týdny byla též vysoká věž poražena, a se vším příslušenstvím, dřívím stavebním i palivovým ve veřejné dražbě prodána. Zbylé ještě kusy dřev ze šachty – pokud možno se paběrkují a šachta se zahazuje. Veliké hromady začernalých neúrodných zemin na povrch vyvezených hlásají zašlý život a ruch, který tu kdysi býval. Jest to protějšek k ohromným hromadám písku bílého, který zas u nás připomíná zašlou slávu dobývání kaolínu.


 zanik-kamenouhelneho-dolu-irena