Drobečková navigace

Vítejte! > Centrum Caolinum > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Název subjektu (Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace)

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Nevřeň
IČO: 00573094
Nevřeň 73, 330 11 Nevřeň

Základní účel zřízení: mimoškolní vzdělávání

Hlavní činnost:

 • práce s dětmi a mládeží 
 • pořádání společensko-kulturních akcí a sportovních aktivit pro děti a dospělé
 • snaha o zvýšení návštěvnosti a atraktivity obce a regionu pro rekreaci a turistiku, prodloužení sezóny cestovního ruchu
 • aktivity vedoucí k vytvoření pozitivního vědomí o obci a regionu
 • tvorba zázemí pro volnočasové aktivity
 • podpora kultury a duchovních hodnot života, ochrana veřejného zdraví, ochrana památek a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 • ochrana přírody a krajiny, životního prostředí a zeleně v obci
 • provoz specializovaného maloobchodu drobnými předměty týkajícími se předmětu činnosti organizace
 • prodej a poskytování občerstvení

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Nemá zvláštní organizační složky

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace
  Nevřeň 136, 330 11 Nevřeň

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace
  Nevřeň 136, 330 11 Nevřeň

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 727 979 345 (Informace k akcím, pronájmu prostor Centra apod.)
  +420 723 469 874 (Informace a rezervace prohlídek POD ZEMÍ)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.centrumcaolinum.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace
  Nevřeň 136, 330 11 Nevřeň

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna (link na hlavní mail)

  Další elektronické adresy:

  rezervace@centrumcaolinum.cz (Informace a rezervace prohlídek POD ZEMÍ)

 • 4.8 Datová schránka

  iy4u7hb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

05574692

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@centrumcaolinum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): iy4u7hb

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace, Nevřeň 136, 330 11 Nevřeň

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.